VĎAKA

M. S. Schneider

   D             e      A     D              G    A
1. Vďaka za toto krásne ráno, vďaka za každý nový deň,
   D               e     A       D   A     D
   vďaka za to, čo už je za mnou ako ťažký sen.

2. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka, ó, Pane, za Tvoj ľud,
   vďaka, že radi odpúšťame urážky aj blud.

3. Vďaka za moje pracovisko, vďaka za každý drobný zdar,
   vďaka za hudby krásu čistú aj za piesne zdar.

4. Vďaka, že môžem Teba chváliť, vďaka, že Ducha dáš mi tiež,
   vďaka, že nablízku i v diali ľudí miluješ.

5. Vďaka za to, čo zarmútilo, vďaka za to, čo poteší,
   vďaka, že vedieš Božskou silou, Priateľ najlepší.

6. Vďaka, že Ty nám dávaš spásu, vďaka, toho sa pridržím,
[: vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náležím. :]

Vysvetlivky ku označeniu
Stránka je generovaná automaticky. Kódovanie: Central European (Windows-1250)
Texty piesní boli použité bez súhlasu autorov. Akordy sú prevzaté alebo vytvorené.
HTML Copyright (c) 1996-2018 Juraj Vidéky.